Om Puls

Kirke er ikke først og fremst et sted, men et fellesskap av mennesker koblet med Gud og hverandre. Dette er oss – visjonen og verdiene som setter tonen for alt vi er og gjør.

Visjon

Å lede mennesker til en livsforvandlende og pulserende relasjon med Jesus Kristus.

Verdier

Jesus er vårt sentrum

Ingen over, ingen ved siden. Han er Gud og Han er god. Han frelser og frigjør, tilgir og triumferer.

Heldigvis er ikke lyskasteren på oss. Vi eksisterer for å løfte Jesu navn høyt.

Evangeliet er vår nerve

Alt vi er og gjør har sin base i hva Jesus allerede har gjort. Han kom ikke for å gjøre oss til litt bedre versjoner av oss selv, men for å bringe oss fra død til liv.

Guds nåde er ikke bare abc, men gir kraft til hele alfabetet i det kristne livet. Vi stoler ikke på egen fortreffelighet, men lener oss på Han som inviterer til å leve i nådens uanstrengte rytmer.

Guds ord er vår grunnvoll

Det er fint lite i denne verden som ikke er i bevegelse. I omstendigheter der det meste kommer og går, vil vi bygge på det som for alltid består.

Guds ord skaper tro og står fast, rettleder og reformerer, styrker og stabiliserer. I et mylder av midlertidige signaler vil vi kalibrere livene våre mot evige sannheter.

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» Han som er Ordet personifisert er kirkens hjørnestein. Metoder vil forandre seg, men fundamentet forblir det samme. Vi har fast grunn under føttene.

Å elske mennesker er vårt hjerte

Guds hjerte slår for alle mennesker. Derfor ber vi ikke om unnskyldning når vi følger i Jesu fotspor og strekker oss for å nå de menneskene Han gav livet sitt for.

Hos oss skal det være plass til prosesser og man må gjerne tilhøre før man tror. Vi vil skape rom der Guds kjærlighet får inkludere bredt og forankre dypt.

Å ligne Jesus er vårt mål

Når Jesus kaller oss til å følge Ham, vil vi ta Han på ordet. Han er vårt forbilde i alt, men mer enn det – miraklet er at Han flytter inn i hjertet og forvandler oss fra innsiden og ut.

Når vi først har privilegiet å kjenne Skaperen vil vi ikke bare nippe til skummet på overflaten, men drikke dypt av livet Han gir. Vi bygger et fellesskap der vi hjelper hverandre til å finne rytme i en pulserende relasjon med Jesus. Med røtter i Guds ord og fylt av Den Hellige Ånd forankres vi i Hans karakter og vesen, så vi kontinuerlig kan modnes og forvandles til å bli mer og mer lik Han.

Tilbedelse er vårt hjerteslag

Vi elsker å synge, men tilbedelse er mer enn ord og toner. Det er hjerteslaget i et liv som leves i takknemlighet til Han som har gitt oss alt.

Når hele livet er vår gudstjeneste gir det mening til hverdager og hviledager, stuer og studiesteder, relasjoner og rytmer. Kirke blir ikke bare en aktivitet vi gjør, men noe vi er.

Ønsket er at våre gudstjenester og grupper, våre hverdager og hjerter, skal renne over av nærværet av Han som fortjener all ære.

Generøsitet er vår respons

Vi er mottakere av tidenes største gave. Ikke bare har Han gitt oss liv og pust, men ved sin død og oppstandelse knuste Jesus synden som ville robbe oss for begge deler. Det kostet Han alt. Fullkommen tilgivelse, fred og velsignelse tas imot gratis av oss.

Truffet av Guds enorme generøsitet står vi ikke med kalkulator og regner på vår respons. Vi ønsker å leve liv der å tjene er naturlig, å gi er en glede, å møte behov er et privilegium.

Tenk om byene våre kunne forandres til det bedre ved at vi får være med å betjene. Guds kjærlighet blir konkret gjennom praktisk handling.

Å snakke liv er vår tone

Vi tror ikke på hype – vi vil holde det ekte. Og hvis Jesus har stått opp fra døden, finnes det ingenting som er mer ekte enn det. Vi tror ærlighet varer lengst og Guds ord varer evig. Det betyr at å snakke sant om livet kan gå hånd i hånd med tro på Guds løfter. Fordi Jesus lever vil vi initiere liv og håp i enhver situasjon. Atmosfæren skifter der tro er tonen.

Siden Jesus er vår stjerne, har det lite for seg at vi blir høye på oss selv. Derfor vil vi oppmuntre og hedre uten å glorifisere, og bevare ydmyke hjerter kombinert med frimodig tro på hvem Gud har skapt oss til å være.

Kreativitet er i våre fibre

Skaperkraft er i arvestoffene fra Han som har skrudd oss sammen. Vi gjenspeiler kreativitetens opphav når vi former, komponerer, visjonerer og multipliserer.

Enten det er i kirkelokalet på søndag eller på arbeidsplassen på mandag, kan vi finne pulsslagene fra Skaperen og se det vakre ta form ved våre henders verk. Vi legger vekk slitsom perfeksjonisme og omfavner orden som kommuniserer hensikt, øye for detaljer som reflekterer skjønnhet og kreativitet som peker mot Han som satte i gang alt med et pust.

Fellesskap er vårt DNA

Kirke er ikke en organisasjon vi skriver oss inn i, men en åpen og inkluderende familie vi får tilhøre.  Det handler om relasjoner framfor aktiviteter – et liv vi lever mer enn en bygning vi går til.

Vi er skapt for relasjoner, trenger styrken fra alle generasjoner og har behov for fellesskap både når livet smiler og smerter. Derfor vil vi bygge en kirke der vi kan komme med hele livet og hele oss – seier og sorg, fest og faste, medgang og motgang. Et miljø der vi snakker jordnært om livet, men likefullt har blikket himmelvendt mot Han som skapte det.

Kirkens rikdom og skjønnhet ligger i hvert enkelt unike individ, samtidig forstår vi kraften i et kollektiv der vi tar felles eierskap og ansvar. Potensialet er stort når vi tør å tenke «vi» og «vårt».

Gøy er vår greie

Lite er verre enn krampaktig moro på bestilling, men få ting er bedre enn et miljø der skuldrene er senka og latteren sitter løst. Hvilende i Han som er vår klippefaste trygghet, er vi fri til å ikke ta oss selv så høytidelig.

«Gled dere i Herren» skrev Paulus og hadde nok mer enn humor i tankene. Likefullt er både gøy og glede Gudgitt. Vi er skapt til å leve målrettet og nyte reisen vel vitende om at vår kilde til glede går dypere enn utsikten på turen.