Starte PULS-senter?

PULS-konseptet er ideelt for små og mellomstore distrikter. Fleksibilitet og lokal tilpassning sikrer lønnsom drift og motivernede arbeidsplass.

PULS er utviklet for å kunne sikre lønnsom drift også i distrikter med tynt befolkningsgrunnlag. Basert på kombinasjonen av helse- og aktivitetssenter med fysikalsk institutt som plattform, gir PULS rom og mulighet for sikre arbeidsplasser, unikt lokalt tilbud, spennende samspill mellom kommersielle og frivillige interesser og langsiktige muligheter. Her ligger også konverteringsmulighter for treningssentre som ser viktigheten av bredere og variert tilbud for kostnadseffektiv drift i begrenset marked.
PULS er utviklet av mange faggrupper og tuftet på bred erfaring fra mer enn 30 PULS og FRISK-sentre.
Puls Norge

Grenseveien 95,
0601 Oslo
Tlf. 23051160
post@pulsnorge.no

Ditt nærmeste Puls-senter